Wildflower Home Foundation Chiang Mai
228 Moo 4, Ban Pa Bong, Mae Khue, Doi Saket District, Chiang Mai 50220
053-386-568 , 089-632-8847
wildfhome@gmail.com
logo

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

“คุณสามารถช่วยเด็กและผู้หญิงให้มีชีวิตที่ดีขึ้น”

การทำงานของเราที่บ้านดอกไม้ป่าได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก วิธีหนึ่งในการสนับสนุนเราคือการสละเวลา และพลังงานมาเป็นอาสาสมัครกิจกรรมของอาสาสมัครขี้นอยู่กับความสามารถ และความสนใจของอาสาสมัคร เช่น
  • แนะนำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแก่แม่ๆ
  • ทำงานร่วมกับแม่ๆ ในสวน
  • ผู้ช่วยครูใน Daycare (สอนศิลปะ,ดนตรี, การพูด, เน้นกิจกรรมการเล่น)
  • ดูแลเด็กทารก
  • ช่วยในโครงงานการหารายได้ ( การออกแบบผลิตภัณฑ์, การควบคุณภาพและ/หรือการตลาด)
  • ช่วยระดมทุน
อย่างน้อยที่สุดอาสาสมัครควรทำงาน 4 สัปดาห์ การเป็นอาสาสมัครที่นี่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ เราขอให้อาสาสมัครที่พักกับเราช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟและค่าอาหารเพียงเล็กน้อย (1,000 บาท ต่ออาทิตย์)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Wildfhome@gmail.com