Wildflower Home Foundation Chiang Mai
228 Moo 4, Ban Pa Bong, Mae Khue, Doi Saket District, Chiang Mai 50220
053-386-568 , 089-632-8847
wildfhome@gmail.com
logo

เกี่ยวกับ

Company team member

บ้านดอกไม้ป่าเป็นที่พักพิงซึ่งให้ความปลอดภัยให้การศึกษาดูแลด้านสุขภาพและให้การช่วยเหลืออื่น ๆ แก่หญิงสาวที่เลี้ยงลูกตามลำพังทั้งที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีลูกเล็กโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่อย่างพอเพียงกลุ่มเป้าหมายนี้ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบด้วยเหตุแห่งความเป็นผู้หญิงการมีฐานะยากจนเป็นแม่นอกสมรสหรือการเป็นหญิงชนเผ่าหลายครั้งหญิงสาวเหล่านี้ต้องถูกสังคมตราหน้าต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นยังถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเธอในช่วงระยะเวลาที่อ่อนแอและบอบช้ำจากวิกฤตในชีวิตบ้านดอกไม้ป่าได้เตรียมเครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้พวกเธอสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองขยายโอกาสให้ได้รับการจ้างงานอย่างยุติธรรมและป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

จุดประสงค์ของบ้านดอกไม้ป่า

 • เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับแม่และลูกน้อยที่ประสบวิกฤตในชีวิตเช่นการตั้งครรภ์นอกสมรสประสบความรุนแรงในครอบครัวและฐานะยากจน
 • ให้การศึกษาและช่วยเหลือด้านการจัดการทางอารมณ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและพาตัวเองให้พ้นจากวิกฤตและความยากจนเพื่อให้มีงานที่มั่นคงหรือกลับเข้ารับการศึกษาต่อหลังจากออกจากบ้านดอกไม้ป่า
 • ดูแลแม่และเด็กให้มีสุขภาพดีให้อยู่ในชุมชนซึ่งให้การสนับสนุนและกำลังใจทั้งในระหว่างที่พักอาศัยหรือเมื่อออกจากบ้านดอกไม้ป่าไปแล้ว

การดำเนินงาน

  • ให้คําปรึกษาและกฎรบำบัดเยียวยาจิตใจ

  • ช่วยให้รู้หนังสือทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

  • พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ 2004 Term Car

  • การจัดการด้านการเงิน

  • ทักษะในการดูแลลูก

 

  • การเสริมสร้างพลังใจให้ตนเอง

  • ทักษะในการจัดการชีวิตตนเอง

  • ความรู้ด้านสุขอนามัย

  • สนับสนุนให้ยังชีพด้วยเกษตรพอเพียง

 

บ้านดอกไม้ป่าต้องการเคียงข้างแม่เลี้ยงเดี่ยว
ให้สามารถสร้างชุมชนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

การที่ตั้งอยู่ในเขตชนบททำให้บ้านดอกไม้ป่าได้มีโอกาสส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้หญิงซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชนบทที่พวกเธอจากมาโดยสนับสนุนให้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติผ่านการทำเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรมเกษตรยั่งยืนผู้หญิงได้มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่บ้านดอกไม้ป่าเท่านั้น แต่ยังช่วยชุมชนที่ในที่สุดพวกเธอจะกลับไปพักพิงอีกด้วย